آمادگی جسمانی - غار نوردی
 
هنر زنده ماندن در شرایط سخت جلد 1
 
هنر زنده ماندن در شرايط سخت2
 
هنر زنده ماندن در شرايط سخت3
 
هنر زنده ماندن در شرايط سخت4
 
هنر زنده ماندن در شرايط سخت5
 
مبلغ كتابها 32 هزار تومان
 

هنر زنده ماندن در شرايط سخت DVD

مبلغ دی وی دی 15 هزار تومان

گره ها

گره ها ( Knots )

هر پیچیدگی در یک طناب که ایجاد آن تصادفی نباشد را گره می گویند . هر گره ای باعث کم شدن میزان مقاومت طناب می شود بنابراین برای کمتر کردن این افت باید گره را واضح و مرتب زد .

خواص گره کوهنوردی

گره کوهنوردی دارای خواص ذیل است :

1- در مقابل کشش و ضربه محکم و مقاوم است .

2- به سادگی زده و با دست به آسانی باز می شود .

3- هنگام کار بر اثر فشار وار د بر آن باز نمی گردد .

4- هر قدر فشار بر روی آن وارد شود ، محکم تر می شود .

5- کوچک ، کم حجم و کم ترین شکست را دارد . چراکه هر شکست طناب ، باعث کاهش مقاومت آن می گردد .

6- نکته مهم : هر گره را بعد از کامل شدن به خوبی محکم کنید .

انواع گره ها و کاربرد آن ها

گره هشت ساده Simple Eight

گره

هشت یک لا Figure of Eight : اتصال سر طناب حمایت به کارابین و صندلی نفر صعود کننده یا به کارگاه

گره سر دست :

گره هشت

هشت یک لا

گره هشت یک لا

هشت دولا : اتصال سر طناب فرود به کارگاه .

هشت تعقیب : Retraced Figure of Eight

اتصال طناب به صندلی و زدن گره هشت در حلقه بسته .

گره هشت تعقیب

بعد از زدن گره باید اندازه آن را تنظیم نمود .

بطوریکه گره به خوبی به صندلی بچسبد .

گره

دو سر طناب یک لا Fisherman : اتصال دو سر طناب هم قطر به یکدیگر ( کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ) .

گره دو سر طناب

دو سر طناب دولا Double Fisherman : اتصال دو سر طناب به یکدیگر با ضریب اطمینان بیشتر نسبت به گره دو سر طناب یک لا و اتصال دو سر طناب دو طناب غیر هم قطر با اختلاف قطری برابر حداکثر یک شماره .

گره دو سر طناب دو لا

تسمه Water Knot : اتصال دو سر نوار ( تسمه ) .

تسمه

خود حمایت Clove Hitch , Mastwurf : برای ثابت کردن طناب – خود حمایت . این گره در محل کارگاه و بر روی کارابین اجرا می شود .

گره خود حمایت

حمایت Munter Hitch , Hafmaswurf : برای حمایت صعود کننده یا فرود مورد استفاده قرار می گیرد . این گره را در مواقع ضروری می توان با یک گره ضامن قفل نمود .

گره حمایت

نحوه قفل نمودن گره حمایت ( زدن ضامن )

گره حمایت

پروسیک : برای خود حمایت هنگام فرود به کار می رود . خاصیت این گره چفت شدن برای طناب است و بنا به ههمین خاصیت در عملیات بالاکشی نیز کاربرد دارد .

گره پروسیک

گره مشار Masher – French Prusik

این گره از خانواده گره های چفت شونده است و برای خود حمایت فرود و یا صعود میمونی به کار می رود . این گره دو حالت مختلف دارد و می توان هم با طنابچه هم با تسمه آن را زد .

گره مشار
گره مشار

گره سر دست : برای اتصال دو رشته طناب هم قطر استفاده می گردد .

گره سر دست

گره میکی موس : برای استفاده در کار گاه ها کاربرد دارد .

گره میکی موس

گره نه : مانند گره هشت است اما بایک نیم دور اضافه تر و با همان کاربرد که در طناب استاتیک از آن استفاده می شود .

گره نه

گره پله نردبان : برای ساختن نردبان های غارنوردی از آن استفاده می شود .

گره نردبان
.
آموزش آمادگی جسمانی
دفاع شخصی
آموزش غار نوردی
   
 
 
©تهیه شده توسط شرکت شکوه دنیای زاگرس